Alkohol jest przyczyną raka

 

Według najnowszych badań, opublikowanych przez amerykańskich naukowców, alkohol, spożywany w nadmiarze, może być przyczyną zwiększonej podatności na choroby nowotworowe, szczególnie u osób, obciążonych skłonnościami dziedzicznymi. Z analiz laboratoryjnych, które dotyczyły mutacji komórek w organizmie człowieka, wynika, iż za nieprawidłowy podział i uszkodzenie DNA w wyżej wymienionych komórkach, odpowiada nadmiar używek, a szczególnie alkoholu, tytoniu i narkotyków. Wiadomo, że alkohol zwiększa ryzyko wystąpienia co najmniej siedmiu rodzajów raka. Są to nowotwory jamy ustnej, gardła (jak również języka), krtani, przełyku, piersi, wątroby i jelita grubego. Chociaż jednoznacznie dowiedziono, iż nadmiar napojów wyskokowych może przyczyniać do zachorowania na nowotwory, to po dzień dzisiejszy, badacze rozważają czy alkohol wpływa także na złośliwość i przerzuty do innych narządów, w wybranych chorobach nowotworowych. Większość przeprowadzonych wcześniejszych analiz oceniła jedynie wpływ etanolu na rozwój raka. Nikt do tej pory nie podjął się jeszcze badań, które potwierdziłyby hipotezę, sugerującą, iż napoje wyskokowe nie tylko mogą zwiększać ryzyko zachorowania na nowotwory, ale również powodować ich zezłośliwienie, cięższy przebieg choroby, jak również szybsze przerzuty do sąsiadujących organów wewnętrznych. Uważa się, iż etanol, uszkadzający poszczególne narządy, może również powodować trudności w efektywnym leczeniu, przy pomocy chemioterapii lub też farmakoterapii onkologicznej.

ALKOHOL JEST PRZYCZYNĄ RAKA – NAPOJE WYSKOKOWE MOGĄ ZWIĘKSZAĆ RYZYKO ZACHOROWANIA NA NOWOTWORY

Naukowcy z MRC Laboratory of Molecular Biology w Cambridge (Wielka Brytania), postanowili zbadać, w jaki sposób napoje wyskokowe powodują zwiększone ryzyko zachorowania na raka. Eksperymentom laboratoryjnym poddano myszy. Wyniki badań były zaskakujące. U zwierzęt, którym podawano wysokie dawki alkoholu, aldehyd octowy zaczynał systematycznie niszczyć komórki macierzyste oraz wpływać na zaburzenie homeostazy. Zespół naukowców podawał myszom rozcieńczony etanol, a następnie przeprowadził analizę ich chromosomów i sekwencjonowanie DNA, w celu zmierzenia wszelkich uszkodzeń, spowodowanych przez aldehyd octowy, substancję chemiczną wytwarzaną podczas metabolizowania alkoholu. Badacze skupili swoją uwagę na konkretnym typie komórek. Okazało, się, że te, znajdujące się we krwi i szpiku kostnym, które są niedojrzałymi komórkami krwi, mogącymi przekształcić się w dowolny rodzaj krwinek, w tym leukocyty, płytki krwi i erytrocyty, zaczęły nieprawidłowo się dzielić, jak również zawierały uszkodzone DNA. Zdaniem naukowców, to właśnie te wadliwe komórki macierzyste są w 45% odpowiedzialne za powstawanie raka. W czasie, gdy alkohol ulega rozkładowi w jelitach, bakterie przekształcają go w duże ilości toksycznego aldehydu octowego, który, jak wykazano wcześniej, wywołał raka u prawie 33% badanych myszy. Po analizie naukowcy odkryli, że aldehyd octowy może w rzeczywistości uszkadzać i całkowicie niszczyć DNA w komórkach macierzystych krwi. Chromosomy ulegają wówczas nieprawidłowemu przegrupowaniu, a sekwencja DNA zostaje na stałe zmieniona w nieprawidłową. Zdaniem kierownika badań, profesora Ketana Patela, niektóre nowotwory rozwijają się z powodu uszkodzeń DNA w komórkach macierzystych, podczas gdy innego typu uszkodzenia powstają przypadkowo. Profesor Patel ostrzega jednak, że nadmiar napojów wyskokowych prowadzi do bardzo poważnych zaburzeń w sekwencjach DNA i powoduje nieodwracalne zmiany w ludzkim organizmie, których nie da się w żaden sposób ograniczyć ani usunąć.

Szkodliwy wpływ nadmiaru napojów wyskokowych jest faktem, który nie podlega żadnym dyskusjom, dlatego też osoby, uzależnione od alkoholu powinny poddać się takim procedurom, jak odwyk alkoholowy lublin. To jedyna szansa na porzucenie nałogu i uchronienie swojego organizmu przez zgubnym działaniem napojów wysokoprocentowych. W przypadku pojedynczych epizodów, które pojawiają się po suto zakrapianych imprezach alkoholowych, należy skorzystać z takich usług medycznych, jak detoksykacja lublin. Tego typu działanie wypłukuje wszelkie toksyny, nagromadzone w organizmie, jak również usuwa resztki napojów wyskokowych. Warto dodać, iż detoks lublin nie jest metodą leczenia nałogu alkoholowego, a jedynie wstępem do właściwej terapii.