Alkoholizm w małżeństwie – ryzyko wzrasta, gdy małżonek jest uzależniony

Wspólne nawyki – wspólne picie?
Badacze od dawna obserwują, że małżonkowie dzielą zwyczaje i pewne zachowania, w tym także te dotyczące spożywania alkoholu. Co jednak pozostawało zagadką, to fakt, czy już na etapie dobierania się pary mają wspólne upodobanie do nadmiernego spożywania alkoholu, czy dopiero po wejściu w związek małżeński jeden z partnerów borykający się z problemem alkoholowym silnie oddziałuje na drugiego, tak że on także zaczyna wpadać w uzależnienie. Badania przeprowadzone przez amerykańskich i szwedzkich naukowców wskazały, że alkoholicy mają bardzo znaczny i bezpośredni wpływ na wykształcenie się uzależnienia u współmałżonków, dlatego należy objąć leczeniem nie tylko osoby uzależnione, ale także ich partnerów.

Badanie alkoholizmu w małżeństwach
Badanie naukowców z uniwersytetów Virginia Commonwealth University w Richmond Icahn School of Medicine at Mount Sinai w Nowym Jorku oraz Lunds Universitet w Malmo, którego wyniki zostały opublikowane w magazynie „Jama Psychiatry”, zostało przeprowadzone na próbie 8562 szwedzkich małżeństw – pierwszych dla współmałżonków. Badani byli urodzeni w latach 1960-1990, a próbę wyłoniono na podstawie danych ze szwedzkich rejestrów medycznych, kryminalnych i farmaceutycznych. Kwalifikowano do niej małżeństwa, w których alkohol pojawił się dopiero po zawarciu ślubu i nadużywał go tylko jeden partner.

Ryzyko uzależnienia, gdy partner jest alkoholikiem
Wyniki badań wskazały, że:

  • W okresie około dwóch lat od wystąpienia alkoholizmu u mężczyzny, u jego żony ryzyko uzależnienie wynosiło 14 razy więcej niż u kobiet bez partnera alkoholika.
  • W tym samym czasie ryzyko uzależnienia u mężczyzn, którzy mieli partnerkę borykającą się z chorobą alkoholową, było wyższe 9-krotnie od ryzyka uzależnienia u mężczyzn niebędących w małżeństwie z osobą uzależnioną.


Po dwóch latach od pojawienia się alkoholizmu w małżeństwie, ryzyko uzależnienia u partnerów alkoholików spadało i wynosiło cztery razy więcej u kobiet i trzy razy więcej u mężczyzn w porównaniu do normalnego ryzyka u osób niepozostających w związku małżeńskim z partnerami nadużywającymi alkoholu.

Drugie i kolejne małżeństwo a alkoholizm

Badacze dodatkowo sprawdzili tendencje u 5 tys. osób, które zawarły ponowny związek małżeński. Jeśli w drugim małżeństwie partner nie był alkoholikiem, a w pierwszym tak, to ryzyko uzależnienia u współmałżonka spadało o połowę. Z kolei jeśli w pierwszym małżeństwie nie było alkoholizmu, a w drugim partner zaczął się borykać z uzależnieniem, to ryzyko nadużywania alkoholu u partnerów wynosiło siedem razy więcej dla kobiet i dziewięć razy więcej dla mężczyzn niż w przypadku osób niemających za małżonków alkoholików. Takie tendencje obserwowano także w trzecich i kolejnych małżeństwach, choć o słabszym nasileniu.

 

Leczenie alkoholizmu


Dla swojego dobra oraz dobra swojego partnera warto rzucić alkohol – nie narażać siebie na konsekwencje zdrowotne i psychiczne, ani małżonka na wyższe ryzyko wpadnięcia w szpony nałogu. Klinika trzeźwości, Lublin korzysta ze skutecznych metod, które pozwolą rozstać się z nałogiem i odzyskać wolność oraz przywrócić równowagę w życiu rodzinnym.