Przyczyny sięgania po alkohol u młodzieży

Picie za młodu a ryzyko alkoholizmu w dorosłym życiu
Czy sięganie po alkohol w młodym wieku przekłada się na wykształcenie się uzależnienia od alkoholu w dorosłości? Naukowcy próbowali ustalić, jak picie w okresie dojrzałości zwiększa ryzyko picia nałogowego w przyszłości, ale wyniki badań nie są spójne. Jedyne, co pewne, to, że picie za młodu sprawia, że w dorosłym życiu także sięga się częściej lub rzadziej po alkohol. Jednakże, czy wzór picia w młodości bezpośrednio przekłada się na częstotliwość i ilość spożywanego alkoholu w przyszłości – nie do końca wiadomo. Znane wnioski z badań są takie, że już w młodości zauważa się różny poziom intensywności picia, że mała ilość spożywanego alkoholu w młodości wcale nie gwarantuje umiarkowanego picia w dorosłym życiu, za to intensywne picie nastolatka może przekształcić się w picie typowe dla danej grupy wiekowej, a także, że styl picia kształtuje się już w wieku dojrzewania i w 50% przypadkach wykazuje stabilność do dorosłości. Lekarze i badani zgodnie uznają, że każde picie w nastoletnim życiu jest problemem i należy mu zaradzić, mimo iż jest zachowaniem normatywnym dla okresu rozwojowego.

Przyczyny sięgania po alkohol przez nastolatków

Młodzi ludzie sięgają po alkohol zazwyczaj z trzech powodów:

  • By odczuć pozytywne emocje, w ramach tzw. wzmocnienia pozytywnego. Alkohol wywołuje przyjemny stan odurzenia, pozwala uzyskać akceptację otoczenia rówieśników, czasem nawet podziw. Społeczny aspekt jest bardzo istotny: rówieśnicy informują o alkoholu i kształtują postawy wobec niego w grupie znajomych, a także dostarczają okazji do picia.
  • W ramach tzw. wzmocnienia negatywnego, alkohol pomaga uwolnić się od nastoletnich trosk związanych ze szkołą czy rodzicami.
  • Wzorując się na rodzicach, idolach etc. – to zjawisko zwane modelowaniem zachowań. Duży wpływ ma rodzina nastolatka. Jeśli rodzice piją, a rodzina jest w rozsypce, brakuje komunikacji, to jest bardziej prawdopodobne, że nastolatek sięgnie po alkohol.

 

Trudna rozmowa z nastolatkiem

Rozmowa z regularnie spożywającym alkohol nastolatkiem nie należy do łatwych. Młody człowiek ciężko otwiera się w tych sprawach przed rodzicami, a także lekarzami, ze względu na poczucie wstydu, chęć bycia niezależnym, trudności w komunikacji. Trzeba jednak podejmować ten temat, a w razie potrzeby zgłaszać się po pomoc specjalistów. Nastolatek musi poczuć, że sprawa jest poważna. Nawet gdy będzie zaprzeczał, że nadużywanie alkoholu zdarza się mu często, warto przypomnieć o negatywnych skutkach spożywania alkoholu, a także podejmować kolejne próby rozmów. Nie należy jednak zmuszać do nich nastolatka, bo może to wywołać odwrotny do pożądanego efekt.
Psychoedukacja dziecka na temat skutków picia

Edukowanie młodych ludzi w kwestii alkoholizmu warto zacząć od pytań o to, co uważają za cel spożywania alkoholu. Czy nastolatek często sięgający po wyskokowe napoje, ma jakieś oczekiwania związane ze stanem odurzenia i czy udaje mu się je osiągnąć? Po rozpoznaniu celów i wskazaniu, że często nie da się ich osiągnąć, pijąc alkohol, warto przytoczyć negatywne skutki picia alkoholu lub zapytać o nie nastolatka. Być może już je odczuł i potrafi wymienić – np. problemy w szkole, kac następnego dnia, złość rodziców czy może jakieś przewinienia spowodowane po pijanemu.

Motywowanie do wstrzymania się od picia
Jak motywować nastolatka do wstrzymania się od picia? Najbardziej przekonujące będzie położenie nacisku na to, że aby zachować dłużej zdrowie, trzeba powstrzymywać się od nadużywania alkoholu. Trzeba wskazać deficyty zdrowotne spowodowane spożywaniem nadmiernej ilości alkoholu. Nadużywanie alkoholu przez nastolatków to ogromny problem społeczny. Niestety, często dorośli nie dają młodym ludziom właściwego wzorca. Jeśli masz problemy z alkoholem, spróbuj wdrożyć leczenie, które pozwoli ci zachować abstynencję – niezależnie do tego, czy masz dzieci, które mogą modelować swoje zachowanie na podstawie twojego, czy nie. Pierwszy krok zrób już teraz, sprawdź wszywkę antyalkoholową w ofercie kliniki z Lublina.