Zachowanie alkoholików wynika ze zmian neurologicznych i genetycznych

Badania na tkance mózgowej
Naukowcy z Uniwersytetu Wschodniej Finlandii zajmowali się badaniem tkanki mózgowej po śmierci osób uzależnionych oraz abstynentów, by porównać, czy są one różne. Odkryli znaczące zmiany w tkance mózgowej osób za życia nadużywających alkoholu, które pozwoliły odróżnić je od części mózgu osób pijących umiarkowanie lub wcale. Po analizie tych zmian okazało się, że mogą one odpowiadać za wiele typowych dla alkoholików wzorców zachowania. Przede wszystkim zauważono, że w tkance mózgowej osób uzależnionych jest wyższy poziom hormonu steroidowego, który wpływa m.in. na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego. Badacze uważają, że wzrost poziomu tego hormonu wywołany został zwiększoną tolerancją na alkohol u osób długotrwale pijących spore ilości napojów alkoholowych.

Emocje i społeczne informacje
Ponadto zaobserwowano obniżony poziom transporterów serotoniny w tych rejonach mózgu, które udzielają się w procesie rozpoznawania informacji społecznych oraz emocji, a także przeżywania emocji. Wyjaśniałoby to zatem występujący często lęk w kontaktach społecznych osób uzależnionych. Impulsywność Uzależnieni, którzy wcześniej zaczęli borykać się z nałogiem – tzw. alkoholicy typu 2 – cechują się dużą impulsywnością oraz mają tendencję do zachowywania się aspołecznie. Okazało się, że w tkance takich denatów odkryto więcej receptorów AMPA, które biorą udział w kontroli uczenia się wzorców zachowania oraz ich regulacji.

Reakcja na stres
Z kolei alkoholicy typu 1, którzy zaczęli pić po 25. roku życia, wyróżniają się dużym lękiem. Na to także odnaleziono przyczyny w czasie badania – w ich tkance mózgowej zauważano nieprawidłowości w systemie odpowiedzialnym za reakcję na stres.

Zmiany genetyczne

Naukowcy z uniwersytetów Rutgers oraz Yale badali z kolei wpływ alkoholu na geny. Wzięli pod uwagę dwa geny: PER2 wpływający na zegar biologiczny ciała oraz POMC regulujący system reakcji na stres. Te dwa geny biorą udział w kontrolowaniu zachowania związanego z piciem alkoholu i poprzez porównanie ich u grupy osób pijących mało i umiarkowanie oraz nadużywających alkoholu, naukowcy chcieli uzyskać odpowiedź na pytanie, czemu picie jest tak uzależniające.

 

Wyniki badania


Badanie wskazało, że doszło do tzw. metylacji, czyli modyfikacji genów. Osoby uzależnione od alkoholu miały zupełnie zmienione te dwa geny w porównaniu do osób pijących wcale lub umiarkowanie. Dodatkowo zauważono, że zmniejszyła się u nich szybkość wytwarzania białek. Badania wykazały, że im więcej ktoś pił, tym bardziej wyraźne były zmiany w jego DNA. Im więcej pijesz, tym więcej chcesz pić Badacze odkryli na podstawie analizy DNA, że im więcej ludzie piją, tym bardziej zmieniają się ich geny, a w rezultacie tym bardziej pragną pić. Wyjaśnia to, czemu alkoholizm to tak silne uzależnienie. Badania mogą także pomóc opracować nowe metody leczenie alkoholizmu lub poprawić dopasowanie istniejących terapii do preferencji pacjenta. Naukowcy od dekad próbują udowodnić, jak bardzo szkodliwy jest alkohol, a ich badania wpływu nadmiernego spożywania alkoholu na organizm i psychikę pozwoliły znacząco poprawić skuteczność terapii przeciwko alkoholizmowi. Klinika trzeźwości, Lublin stosuje efektywne metody, które pozwolą Ci wyjść wreszcie na prostą – rzucić nałóg i odzyskać kontrolę nad swoimi emocjami, zachowaniem, a także przestać bać się relacji społecznych. Daj sobie szansę na normalność!