Image

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Dla pacjentów, którzy korzystają z pomocy medycznej, świadczonej w gabinecie lekarskim Klinika - trzeźwości, przewidziana jest także pomoc psychologiczna. Jest to forma wsparcia leczenia z pomocą farmakoterapii, między innymi lekiem o nazwie Naltrexone. Zespół Kliniki – trzeźwości, oferuje profesjonalne konsultacje psychologiczne i psychoterapeutyczne, dedykowane osobom, pogrążonym w nałogu, jak również ich najbliższej rodzinie. Tego typu spotkania mogą odbywać się regularnie albo w przychodni AA, która znajduje się w miejscu zamieszkania danego pacjenta albo w wybranym ośrodku leczenia uzależnienia od substancji alkoholowych. Prowadzona tam terapia behawioralna lub grupowa, ma na celu szybsze uwolnienie się od choroby alkoholowej oraz wsparcie w dążeniu do życia w stanie abstynencji.

POMOC PSYCHOLOGICZNASKORZYSTAJ Z DODATKOWYCH METOD WSPARCIA W LECZENIU CHOROBY ALKOHOLOWEJ

Rekomendowana przez Klinikę – trzeźwości pomoc psychologiczna jest nieodzownym elementem terapii antyalkoholowej, która pomoże każdemu pacjentowi, w znalezieniu przyczyn jego uzależnienia od substancji wyskokowych oraz w wypracowaniu najlepszych metod radzenia sobie ze stresem i problemami. Wiadomym jest, iż choroba alkoholowa dotyczy nie tylko sfery cielesnej, ale jest także silnym i głęboko zakorzenionym uzależnieniem psychicznym, które tkwi w podświadomości, każdego, kto nadużywa napojów wyskokowych. Wsparcie psychologiczne, które można otrzymać za pośrednictwem naszego gabinetu Klinika - trzeźwości, dotyczy także najbliższych osób, znajdujących się w otoczeniu osoby pijącej. Dzięki nawiązaniu kontaktu z psychologiem lub psychoterapeutą rodzina danego pacjenta, jest w stanie zrozumieć, czym jest problem alkoholowy i w jaki sposób mogą oni pomóc osobie, pogrążonej w tym śmiertelnie niebezpiecznym nałogu.