Image

SZCZEGÓŁOWE BADANIA

Każdy pacjent, który zgłasza się do naszej placówki medycznej, w celu podjęcia terapii antyalkoholowej, ma zagwarantowane wstępne, szczegółowe badania. Klinika - trzeźwości zajmuje się prowadzeniem farmakoterapii uzależnień, przy wykorzystaniu oryginalnych leków, do których zaliczamy m.in. Naltrexone czy Disulfiram. Podjęcie leczenia wymaga jednak przeprowadzenia wielu badań, które mają na celu wykluczenie chorób, mogących zakłócić albo też całkowicie uniemożliwić prawidłowy przebieg farmakoterapii lub zagrażać zdrowiu i życiu danego pacjenta. Ocena aktualnego stanu zdrowia osób, które pragną podjąć działania zmierzające do życia w abstynencji, jest obowiązkowym elementem w całej procedurze medycznej, jaką przeprowadza się w Klinice – trzeźwości Lublin. Badania lekarskie obejmują, takie działania, jak: osłuchanie serca, płuc, oskrzeli, jak również zmierzenie tętna i ciśnienia oraz zbadanie poziomu cukru we krwi. Możliwe jest również wykonanie EKG serca. W przypadku, gdy wyniki badań są niezadowalające lub też budzą nasz niepokój, natychmiast konsultujemy je ze specjalistami z danej dziedziny medycyny.

SZCZEGÓŁOWE BADANIAGWARANCJA 100% BEZPIECZEŃSTWA DLA ZDROWIA I ŻYCIA PACJENTÓW KLINIKI - TRZEŹWOŚCI

Wykluczenie wszelkich problemów zdrowotnych oraz schorzeń, mogących zaburzyć prawidłowy proces leczenia farmakologicznego, pozwala nam na podjęcie dalszych kroków, zmierzających do wyleczenia choroby alkoholowej u pacjenta Klinki - trzeźwości. W przypadku, gdy stan zdrowia chorego, nie pozwala na przeprowadzenie detoksykacji organizmu czy też zaimplantowanie wszywki alkoholowej, zalecamy skorzystanie z pomocy lekarza odpowiedniej specjalizacji, w celu poprawy wydolności organizmu. Klinika – trzeźwości, z uwagi na najwyższą jakość świadczonych usług medycznych oraz gwarancję ich całkowitego bezpieczeństwa dla zdrowia i życia pacjentów, nie podejmuje się leczenia osób, których kondycja zdrowotna uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu implantacji wszywki alkoholowej lub też grozi poważnymi komplikacjami i skutkami ubocznymi. Do tej kategorii zaliczamy pacjentów, na przykład, z niewydolnością serca czy chorobami nowotworowymi.

BADANIA LEKARSKIE, DZIĘKI KTÓRYM OCENISZ STAN SWOJEGO ZDROWIA

Badania lekarskie, jakie przeprowadzamy w Klinice – trzeźwości, mają na celu, nie tylko ocenę stanu zdrowia pacjenta, którą obowiązkowo wykonujemy, przed wdrożeniem dalszych procedur medycznych, w terapii antyalkoholowej. Działanie to, pozwala także na ustalenie czy i jakie narządy wewnętrzne pacjenta, zostały uszkodzone, wskutek notorycznego zatrucia alkoholowego. W przypadku, gdy badanie potwierdza ów fakt, wówczas pacjent może zostać skierowany na dodatkowe, specjalistyczne leczenie, co nie wyklucza podjęcia po jej zakończeniu, terapii, umożliwiającej uwolnienie się z nałogu. Ponadto, wyniki badań dają realny obraz tego czy w organizmie nie toczą się już stany zapalne, mogące świadczyć, na przykład o alkoholowym uszkodzeniu wątroby lub też początkach jej marskości. Opis, przeprowadzonych badań, jak również ich wyniki, zostają umieszczone w dokumentacji medycznej każdego pacjenta, który poddaje się farmakoterapii antyalkoholowej w Klinice – trzeźwości. Wszystkie badania wykonywane są przez lekarzy specjalistów, którzy posiadają wieloletnią praktykę zawodową oraz ogromną wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych.